HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 702.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

j, N . Ls `·'A. ·` ·.·- . · ff f '‘“A ’ »‘‘ ' Y 4. ï¥

il
S2? ii
f il

·5s=`{‘i
Qi

`ï e
Door duidelijkheid tot waarheid.
j INLEIDING ‘
T;
Stel u, waarde lezer, een stemmig, vriendelijk lokaal
voor, eenvoudig doch deftig gemeubileerd, met wel is _
` waar eigenaardige, maar toch geenszins grillige smaak,
_ enindezezaaleenaantalmannenengrijsaardskalmbijeen, 5,
s j op wier gelaat die stille ernst ligt, die ons gewoonlijk _,f.;;fj
bezielt, wanneer wij aanwezig zijn bij veelbeteekenende _;
handelingen. Treed binnen in vriendschap, liefde en {Q
waarheid! klinkt u veelbeteekenend te gemoet en daarop ge <>
verheft het orgel zijn plechtige stem om het eenvoudig,
tï t waardige gezangte begeleiden, waarmede de Odd-fellows
J i • • . . fx
hun samenkomsten beginnen en eindigen. Ge bevindt u te lj
j -- hier in een tempel van de Odd-fellow orde, waarde lezer
en deze vriendelijke, ernstige mannen zijn broeders van j"?
deze orde; hunne begroeting, evenals hun gezang, zijn =
e bestanddeelen van het rituaal der orde d.w.z. een gedeelte j,
der formulieren en vormen, die bestemd zijn om het
karakter en den inhoud van de leer der orde zinnebeeldig
weer te geven.
De tempels van de Odd-fellow­orde, waarin de broeders