HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 42

JPEG (Deze pagina), 565.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

i « I
t w j
itä .
40 {
V prediking, maar dat ook het zinnebeeld er bij behoort. l
’ Want wat is een zinnebeeld? Een teeken, dat u dwingt j
om na te denken. De leer der Odd-fellows, wellicht de
I eenvoudigste die er bestaat, moet daarom niet droog
lg worden onderricht als een wijsgeerige grondstelling, maar
* j op het hart gedrukt door een rituaal, dat tot in het hart
doordringt. Zooals ik in ’t begin gezegd heb: wie een
gi ­ Odd-fellow­tempel binnentreedt, betreedt een heiligdom,
.· j ; waaruit hem reeds bij den ingang op plechtigen toon den
p groet toeklinkt: ,,Treedt binnen in vriendschap, liefde en
waarheid !" ' j
i Waar vriendschap, liefde en waarheid wonen, I
· Waar slechts het waarlijk edele toeft, j
Daar zal ook steeds d’ Onzicht’bre troonen: ,
E? Hier vindt ’al wat uw hart behoeft. _ l
M g
jij 1) ANoReAs mz. ss. {
`l ‘ C
ill a`;
lj ä j
1 al r ‘ g
ti ‘
{M WI [
t i --«­ 5
fel, . i
@1 ‘ j l
l ‘ r *
Je i

nu
v ii l
~

W ..._ .,‘.. .,__