HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 41

JPEG (Deze pagina), 762.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

39
W Sterft ge dan, zoo zal u weinig gelegen zijn aan uw r
lijkstatie na uw overlijden. Wanneer ge uw plicht als
Odd-fellow hebt gedaan, dan scheidt ge met het bewust-
‘ W zijn dat gij den Hoogste hebt gediend, anderzijds echter
. met de zeke_rheid, dat ook de uwen, zelfs dan wanneer zij
u niet begrepen hebben, tengevolge de voorschriften der
. orde verzorgd zullen worden.
Doet dat de kerk van een of andere godsdienst? Helaas
a { niet. De kerk zorgt in de eerste plaats voor haar aange-
stelde geestelijken en dan pas voor haar onderhoorigen.
Om het nog eens te herhalen: De Odd-fellow staat
evenweinig als de vrijmetselaar vijandig tegen over de
rkerk. Al deze instellingen jagen hetzelfde menschlievende
­ ideale doel na. Den menschen zooveel mogelijk het hoog-
ste goed te verschaffen. Slechts onze wegen zijn verschil-
' `. lend. De kerk eischt in de eerste plaats geloof, de vrij-
metselarij weten, het Odd-fellowdom werkzaamheid
naast weten. Men kan een verschillende meeningïhebben
over deze drie eischen d. w. z, de eene boven de andere
' stellen, nooit zal men kunnen loochenen dat in deze de
` voorwaarden zijn bevat, die onmisbaar zijn voor den
vooruitgang, voor de veredeling der menschheid. Dus
ten slotte: wat wil de Odd-fellow eigenläk?
Hij wil een vriend zijn voor den vriend een steun voor
den verdrukte, een metgezel voor den onderzoeker. A
. Ieder denkend mensch wil hetzelfde, dat geef ik toe.
_ r Wij echter hebben nu eenmaal het geloof, dat alleen aan-
sluiting van menschen die gelijkdenkend zijn tot een
krachtige toepassing van dit grondbeginsel leiden kan, ·
niet de bloote, naakte uitdrukking daarvan, zooals in de