HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 779.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

TT .`, . ,_ .. jr . .. . W,. ., ,. .. .. . . .r ’ W
i `
ä onwaardig om met hem om te gaan? Kan de kerk in ’t alge- ` t
W maan verbetering aanbrengen doordat zij uitsluit d. w.z. '
den betrokken persoon de middelen onttrekt om tot een [ .
betere overtuiging te geraken '? . t
gij; . Na rijpelijk alles overwogen te hebben, plaatsen wij,
W · Odd-fellows, aan het hoofd van onze grondbeginsels: de `
vriendschap. Niet de superieur, niet de man die ver boven _
. u staat inalles, zal u tot een goed mensch maken,maar de
ii t die u wel is waar langzaam maar des te zekerder overtuigt j
t. Y van de verkeerdheid uwer inzichten, eventueel zelfs van
r uw handelwijze. .
j ­ En dan de hoofdzaak! Ge vindt bij de Odd­fellows niet
j. alleen harten, maar ook handen. Schoone gezegden hebben
l j nog n00it iemand uit reeële of zedelijke ellende geholpen.
Q Y Wanneer iemand geholpen zal worden, dan wordt dit niet
’? gedaan methetprediken van grondbeginselen,maarveeleer ·‘ *
1 ä . door het practisch toepassen dezer grondbeginselen; In dit u
opzicht staat het Odd-fellowdom hooger dan de kerk, die _
eerst onderwerping eischt en dan als l00n hulp verleent.
jhvfj . Wij doen afstand van het loon maar hebben (misschien
Fifi juist daarom) dubbel genoegen, wanneer hetgeen wij -
to t deden somtijds onverwachte vruchten draagt;
_; _> Hart en handen.
5* j Verhef in den tempel uw hart tot den Allerhoogste, laat
jj in het leven uw rechterhand niet weten wat de linker doet
ii Tj d.w.z. doe in het leven datgene wat ge in den tempel hebt _
g geleerd. j
jg *5 En in geen tempel, hetzij het een christelijke kerk, hetzij ‘
s V · _ het een Odd-fellow-lokaal is, zult ge een andere leer ver-
nemen.
te jl · t ‘ j
ïïgï ä , · i
flïïäjj ` ; i__c;;"";.;;ïë M .. ;·ïrï?"t:iïïïi"iii? ‘‘‘t ; ·‘‘t‘’ `