HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 36

JPEG (Deze pagina), 781.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

M 4 r. _. . .
r 34 ` .
i j deze gedachte is het, die de orde tot datgene gemaakt
heeft, wat zij is. _
. Men noemt ons vzjandig tegen de kerk ­- tegen het , _
` verwijt van atheïsme verdedig ik mijne overtuiging niet,
want hij die dit verwijt, is in dit geval eenigszins geestee ,
ijj lijk bekrompener dan degene die aangevallen wordt-
dus men noemt ons vijandig tegen de kerk. In werkelijk-
jj ` heid zijn wij het niet! De kerk als instelling (ik geef haar
S deze benaming, ofschoon zij zich op een geheel andere ­ j
I i oorsprong beroemt dan ieder andere menschelijke in- ',·
stelling) de kerk op zich zelve is ons zelfs sympathiek. ., ..
‘ Wij kunnen alleen maar niet aan één enkele, bepaalde
W kerk het recht toestaan, alleen de waarheid te bezitten. l ‘
# { . Wij kunnen dat niet, omdat iedere godsdienstniet alleen,
Q - maar ook iedere geloofsbelijdenis, iedere sekte ons be-
? wijst, dat wie eerlijk streelt naar waarheid, dezelfde `
j zedelijke hoedanigheden kan bezitten, als degene die eer- »·
. lijk gelooft. Hij die oprecht gelooft aan Een, niet alleen
‘ almachtig, maar ook alwetend, alwijs en albarmhartig
`_ ‘ wezen, zal ook zonder moeite tot de overtuiging geraken,
{ g dat dit hoogere wezen de waarheid niet aan een bepaal- j
li den vorm heeft gehouden, maar de erkenning daarvan
jj afhankelijk heeft gemaakt van de omstandigheden van g ‘
j het individu.
Dus zijn de Odd-fellows toch vijanden van de kerk? §
_ Zeker, in zekeren zin vijanden van eene kerk, die beweert `
de waarheid te bezitten, die wij nog vurig, geestelijk, '
j worstelend, zoeken. De vloek der menschheid is het geloof,
A de zegen der menscheid is de twijfel. Het trotsche gebouw j
‘ der Roomsch katholieke kerk zou niet bestaan indien de - A
k
if r ’ 1* n
i `«·. ëáfo e ik, Q; W Q W; r. . A. -- ga . - ‘- 7 ‘‘’e‘·i l·