HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 762.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

. t `
l * .
,ï ·
_ l 4 t
" { 33 1
ik
t het onverbiddelijk tusschen beiden komen voor het recht Y
i ‘ van vreemdelingen. Doet de kerk dat? Neen! Wij willen .
geen huichelaars, wij kweeken die niet, want wij vragen ti?
G i niet of de hulpbehoevende aan jezus, aan Jehova of aan .
Allah gelooft,-wij helpen in de eerste plaats. HILDEBRAND i c
F GERBER zou het werk van God, wanneer de middelen ;,
_ hem ten dienste stonden, gaarne door middel van folte-
ringen en vuur verbeteren, want, zegt: ,,de ware menschen- IF
, liefde, menschlievendheid en verdraagzaamheid eischt A
krachtige bestrijding der dwalingen uit liefde en in liefde _
voor de afgedwaalden, daar alle dwalingen, in de eerste
t plaats echter die op het gewichtigste gebied, het gods- A
dienstige, noodzakelijkerwijze de menschen tot schade ’;v· *
i' zullen strekken. _ t
­ Wij bestijden dus krachtig en uit liefde U, mijnheer
HILDEBRAND GERBER. Want volgens mijn geloof is U de E
_á dwalende. Wilt u mij bij gelegenheid het tegendeel be-
. ‘ wijzen? Ik ben een en al gespannen aandacht, en wacht. I .
E Zijn de Odd-fellows nu daarom modelmenschen? Neen! {
1 " Het is dan ook een zeer gewoon verschijnsel dat de
‘ nieuweling bij zijn opname in de orde vraagt: ,,Welk
._ voordeel brengt mij het toetreden tot de orde aan ?" De
. uitlegging der voordeelen voor de broeders kan ik zelf
F j hier besparen - maar ik moet en wil er toch den nadruk
_ op leggen, dat de onverschrokkenste materialist, door zyn jij,
E intrede in de orde lust en begrip krijgt voor datgene, wat
" buiten alle persoonläk belang ligt. De kerk kan zich op
‘ ‘ ` hetzelfde su·cces beroemen, maar zij verbindt daarmede
_ de geloofsdwang. Gode zij dank, de Odd-fellow kent geen
dogma! Ons beheerscht de gedachte der vooruitgang, en
3 lt;
zïïl
W ,. E `, _ . nl _ , ,. ., l