HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 681.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

"l
E 5 HET DOEL EN DE PLANNEN DER ORDE
W Zooals de geschiedenis der orde ons leert, was deze t
R aanvankelük in de eerste plaats een onderlinge vereeniging
van hulpbetoon, en thans nog is het een der geliefkoosde
,,kleine middelen" der tegenpartij om de beteekenis en
4 het karakter daaraan uitsluitend in deze richting te zoeken.
Hij, die onbevooroordeeld is, moet reeds uit hun zinspreuk r;
, ,,Vriendschap, liefde en waarheid" opmaken dat de orde
__ ` reeds in den vroegsten tijd - laten wij het eenvoudig in {
· haar vlegeljaren noemen - het behartigen van geestelijke
belangen zoo niet boven, dan toch naast het behartigen
van de materieele belangen harer medeleden stelde. Alleen t
de gelijkstelling van het geestelijke met het reale gebied jg
maakte haar vatbaar voor ontwikkeling en leidde haar
stap voor stap tot die uitbreiding van de ethisch-ideale
zijde van haar karakter, die het haar mogelijk maakte de
beschaafde wereld op zedelijk gebied te veroveren.
Toen THOMAS W1LDNEv in 1819 zijn werkkring aan-
` vaardde, stelde hij als eerste gebod voor de broeders de
grondstelling op: Wzj bevelen L1, de zieken te bezoeken,
den behaeftigen te hebpen, de a'00den te begraven en de
weezen opv0eden." Reeds na verloop van een tiental jaren
deed hij dit eerste gebod door een tweede opvolgen, dat
lr
·=·l r, r, j O, 1 " " O r j r D M