HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 760.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

. I Qi A ‘ .
ja in · j . ­ e o
lnï e 28 ‘ j.
l ­alleen voor nu en voor de toekomst, de volgende voor- {
v waarden gemaakt: V u Z
lo. iedere onafhankelijke Grootloge heeft in de eerste _ ' j
j_ ‘* plaats zorg te dragen voor de instandhoudingresp. voor j t
j de mededeeling der grondstellingen van het Odd- ‘
S`, { fellow-dom. . E .
j 20. iedere onafhankelijke grootloge moet alle middelen ä
tg; ` te baat nemen om de plannen en doeleinden der orde te
i verwezenlijken. - ·
. 30. iedere onafhankelijke grootloge- onverschillig van j
K ïtt welk land of welk volk - is verplicht, zich onvoorwaar- · V
« delijk te schikken naar de bepalingen der S. Gr. L. met x ‘
. betrekking tot het geheime werk. A ë
{ij De grootloge vormt, zooals uit het voorgaande van zelf , _ ä
ii? - blijkt,de spits van het gebouw en de leden daarvan worden _
L _wederom door keuze uit de districtloges aangeworven. __
­ De Gr. L. d. R. is de uitvoerende macht van den bond.
Zij heeft het recht het rituaal te veranderen, waarvan zij ' ä A
natuurlijk onder reserve gebruik maakt, maaris overigens ‘ ~
tg g1‘OI’ldSt€llll1g€l’l d€I' 0I'd€ V3.ST[ houden BH
jl, _ Naast de loges heeft men nog ,,legers" d. w.z. loges .
· ‘ samengesteld uitoudere broeders, die door hetvertrouwen y
k der loge-leden belast zijn met het intensief aankweeken
it van zuiver ideaal streven. in de legers ontmoet de élite
A A van het Odd-fellowschap elkaar om in eenvoudige,
oprechte gedachtenwisseling te beraadslagen over de
E. j wegen die naar het doel leiden, afdwalingen of verkeerde ` e ·
_ opvattingen te herstellen en op- te helderen en wanneer
t l ,‘·] ë j
ii ·i' ­
».’ { ··
.....e.,....--......m.......,,.z....~._;....o,.__zL.LL...-,;.+ - . -· ..L..-.-. ~