HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 688.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

. . E Q ' _- .. I f , . . j _· p
l'
l
‘ i. i
j 27
i wordt voor de opvoeding der weezen. Dan zou men in
iedere ondergeschikte loge, bibliotheeken moeten op-
j richten, benevens opvoedings­inrichtingen, beurzen voor
E studenten, enz. enz.
Voor al deze instellingen moet iedere andere loge, weer
» loten hebben, zooals:
1. Een comitee tot ondersteuning aan weduwe- en
E WCBZEH. (J
` 2. Een comitee tot ondersteuning van hulpbehoevende E
jj kinderen.
Q? 3. Een comitee voor geldquesties.
i 4. Een comitee voor het maatschappelijk verkeer.
5. Een comitee voor populaire voordrachten.
Q ­ 6. Een school­comitee. gj;
i 7. Een comitee voor het oppertoezicht.
Tien onder­loges, die op zijn minst 7 ex­rneesters (ge- §
` wezen grootmeesters) tot leden tellen, hebben het recht e,
; een staats- of districts­grootloge in het leven te roepen. ii
_ Zulk een distrikts-grootloge, samengesteld uit mannen,
die het vertrouwen der Br. bezitten, vormen een instantie `
? van beroep, dat bevoegd is, de bestaande regels der orde
E Q af te schaffen, maar daarentegen geen nieuwe regelingen
j te treffen. g
r Het recht om nieuwe regelingen, overeenkomstig de
Q doeleinden der loge te treffen en de nakoming daarvan tot
Q een plicht te maken, wordt in Duitschland alleen toege- .
staan aan de Gr. L. d. R., die sedert 1882 in dit opzicht ls
. van de S. Gr. L. afgescheiden is. Deze S. Gr. L. heeft, en
in het belang van het ideale doel,dathet Odd­fellow-dom
j najaagt, onder toestemming van alle niet Engelsche loges
~ E
F
V
,~,-êil -,.M__._,._,,.. , .... _,__ . . .... .. - .. l. . . . . . . . . ... . el?