HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 693.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

i ?
22
. {‘ I
hall in 1871 de opening van loges in Berlijn, Dresden en
j _ Lijchen, bij welke laatste gelegenheid de toelating der j
ge, j; i Odd-fellow orde in Pruissen, daar dezelve ,,noch on- ä
j rechtmatige doeleinden vervolgt, noch op publieke aan-
gelegenheden wil inwerken en zich ook, volgens nare ,
statuten, aan zekere ordensplechtigheden van geheim-
houding, die geheel onschuldig zijn, onderwerpt," door
,.g j eene beschikking der Koninklijke regeering uitdruk­
* kelijk erkend werd. ‘) Nadat nu het getal loges tot 13
T gestegen was en bovendien nog 4 legers geopend waren sê
j kon den 28 ste December 1872 in het Holländische Hof
;_ te Frankfurt a/M. de oprichting der Groot-loge van het
i j Duitsche Rijk plaats hebben, die haar zetel in Berlijn had,
‘ en alleen afhankelijk was der opperste centraalleiding der 1
,,Souvereine Groot­loge van de onafhankelijke orde der
je i Odd­fellows" verder in alles geheel zelfstandig is. gj
·; `, Uit de verdere geschiedenis der orde in Duitschland
zij nog vermeld, dat in 1876 de tot dien tijd toe obligatore
jïj ‘if g Ziêkelwhdersteuningin eenfacultatievemoestveranderen, ,
om met den 1 sten januari 1882 voor het ineensmelten
' der beide Odd­fellow dagbladen ,,l·Iart en hand" (in 1871) I
jg en ,,Odd­Fellowheim (in 1881) in het sedert 8 Oct. 1876
verschijnende ,,Odd-fellow" een enkel orgaan der orde j
p voor Duitschland werd opgericht. j
l) ANDREAS blz. 153.
E T `
lï l
Yiêl j
ri? Tl?
j
t ·
té < 3 I
2` ’ j ` ’
jï iz l
Ԥ; {Z B ^
. L
`t¥ïè;C;` . 1 . X .zs.;;.;.~· Le; .;.D..;;;;_“_;;;..-_;;__,_..._;-;ze ` `D