HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 713.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

H j"1>'·"’ #.:‘.;i . jj., L. ‘_ _ TTT V ` " " ` ° ` ‘ 1 jïgh
' ‘ . ‘ tl
Q . 'l
j ‘ 3. GESCHIEDENIS DER ORDE IN DUITSCHLAND
" · Reeds in 1828 was te Philadelphia de l-Ierman­Loge
~ · it j · No. 7 als de eerste Odd-fellow loge van Duitsche natio­ · ij
’ . ( · naliteit gesticht, en tegen het jaar 1870 was het getal dier _
. loges tot ongeveer 300 met 25000 leden geklommen. Dit
` j succes deed bij de Duitsche broeders in de Vereenigde ·
Q Staten den wensch en het verlangen ontwaken om de
` l lj orde ook naar hun vaderland over te brengen. Broeder _ J
· I ¤ V F. S.·OsTHE1M te Portland (Oregon) was degene die in ë
jl ` ` 1869 de zaak in werking bracht. Wel is waar weigerde 4 » l
men op de vergadering van de groot-loge te Baltimore ;
. ` · in September 1869 eenen geldelijken steun daartoe te
geven, maar de grootmeester FARNSWORTH nam niettemin ti
u V ° vol geestdrift de plannen van OSTHEIM over en bewoog
t · _ ` Br. Dr. ]0HN MORSE (geb. in 1816 te Essen, Staat Vermont,
. ' gest. te St. Francisco 30 Dec. 1874) die toen in Duitsch- ,
‘ , land vertoefde, de invoering der orde aldaar te bewerk- Q
­ ` ~ stelligen. ­
· Niettegenstaande zijn wankelende gezondheid wijdde ‘ '
A ‘ Dr. MORSE zich met vurigen ijver aan de taak die hij zich '
` had genomen en reeds den lsten December 1870 kon de
_ ’ j Wurtemburgsche loge I te Stuttgart, als eerste Odd-fellow ‘ _
g loge op Duitschen bodem geopend worden. Daarop volgde
2; · i J .... . .. ....... ,M,..e,...,,.,_,__,à___,._..u_mL;_j_;..__.m:j;¤_hè _ _,,. __ &j_______L___mg__~ä_;_”Q_____g__{hïN¢£€j,0Ug£