HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 623.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

· _ · , ll ·1, .
t · . ­ ' ;
jl j ` .
á ‘; ‘ , ­
1 ll .. _
l P l · 5 · 20 · ' "
l,v(".§ " 1
1 V = . . .. . `
Y l· ä alles 1n minder dan een derde eeuw! Wij willen geenzlns ­
j lj den schijn op ons laden dat wij hiermede willen pronken, _ E
Ejï ( maarvragen in deemoed, en dankbaarheid jegens degene ·
·" tw die aan het planten en aankweeken van onze voorvaderen ' i ·
den wasdom gaf. g
Q ï . o Welke menschelijke inrichting van zulk een nederigen. j `
¥' Y ­ . . . .
1 oorsprong en met zoo weinig middelen heeft in zoo L
weinig jaren bij dezelfde zwarigheden en belemmeringen [ '
3 { meer goeds in ’t leven geroepen en meer lijden verzacht? ` ‘ `! , f
Wij willen hier alleen nog aan toevoegen dat de orde 8 ‘ s
Y? ~§ in 1894 in de Vereeni de Staten 18592 lo es met 788968 _
j { g g .
jl leden telde, waaronder zich 50000 Duitschers bovonden. W
1 I ANDREAS, blz. ll-13. V _ ­ ’
gj 2 De Duitsche Odd­fellow loges vieren in de plaats van 26 , ä
1 Q 2· September, 26 April als de stichting der orde, omdat W1LDNEv - I ¤,
, en zijn kameraden reeds op dien dag in het kofüehuis ,,Tot de ‘ ‘
N-, jl ` ` ~ zeven sterren" te Baltimore tot stichting van deze besloten'.
lj, Qj · 3) R. ROTHENBURG. De Odd-fellows. Leipzig 1894 blz. 5. r
lïdïl « ` L
te gl .
1 t 1 q _
al; t e ‘
jg l 1 _ . ·
f r 32 » ` Q
lr
{ zt ` ` A l
l i ll . t ·· ,
E E "§ 1 , ~ j
il « _ 8 A Kl '
A M l s ` 1 » ; · 2 tl . 1
`Y V 1 l r` W Hwhfkr M W W? M Y " g ML ` 8- g ' ' ` 7 ­ j Z ,"l rm