HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 660.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

;ï;..ï.;.;,.;s,,j¤,_' E E ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ E · ‘ ‘ E ‘ e ‘ i ‘i I"] j
I ‘ uw
I
l
g l
· l
tl
2. GESCHIEDENIS DER ORDE IN ENGELAND
EN AMERIKA
V Hoedanig ook de oorsprong der Odd-fellow-orde was,
het is een vaststaand teit dat deze na verloop van een
niet al telangentijd een aanwervende krachtontwikkelde, r
ï dat deze, namelijk onder de werklieden, ambachtslieden,
kotfiehuishouders, handelaren en kleine kooplieden aan-
E hangers vond en dat met het toenemend aantal broeders
‘ »_-l * en loges zich naast het grondbeginsel van broederlijke ,
gezelligheid meer en meer ook het grondbeginsel van . a
` wederkeerig hulpbetoon deed gelden, meer en meer de ë
medeleden materieële voordeelen ging aanbieden en j
daardoor ontstonden er in andere steden ook Odd-fellow lt
. orden naar het voorbeeld van Londen, zooals b. v. in de Q
_ bedrijvige koopstad Liverpool. Daar nu al deze loges
naar hetzelfde voorbeeld waren ingericht en de zinspreuk ·,
` ,,Vrienschap, liefde en waarheid" bezworen hadden, .
Z sloten zij zich nog vóór het einde der 18e eeuw tot een
bizonder leerstelsel aan en onder de benaming van
C United order of Odd­fellows (Vereenigde orden der L
Odd-fellows).
i Toen ten tijde schijnt echter nog altijd het grondbe- ·
l ginsel de overhand gehad te hebben op de maatschappij.
..,.. _ e ,. I