HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 648.03 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

__ . `,, ._«` .. ; . ``· ;. z. ;..ï.,; 4,~. `..Lï;.»I “ 7
«"€‘·`
I-
E
14
j.
·.f”,;’ willen aangeduid zien als ,,overtallige gezellen". OTTO
jl LANOER als ,,afgezonderde gezellen", professor ANTON
OHORN als ,,vrije gezellen", Auousr Weisz als ,,hulp-
VV arbeiders". Deze opvatting is echter niet oorspronkelijk,
maar van nieuweren datum! Oorspronkelijk noemden
l zich de leden der orde die van Duitsche nationaliteit
waren in Amerika, evengoed als in Duitschland in hunne
moedertaal bepaald karakteristiek ,,Zonderlinge broeders"
{ en dienovereenkomstig voert thans nog de Duitsche '
uitgave van het orde-handboek dat in 1874te Philadelphia
t doorBRUM1vlER werd uitgegeven, den titel van ,,Verbeterd
?§ handboek van de ,,Zonderlinge Broeders" enz. Eerst op 1
de algemeene vergadering van de Groot-Loge van het
`.(.· ' Duitsche rijk te Dresden in Augustus 1874 werd het
tv besluit genomen, dat men voortaanin plaats van ,,zonder- A
j" S1 linge broeders" altijd de uitdrukking ,,odd-fellows" zou
bezigen!) En eerst daarna doken ook alle gewrongen _
1. veranderingen van den naam op, die - eerlijk gezegd ! -
j ` zeker wel goed gemeend zullen zijn.
V- 1) AuousT Wiïisz. De Odd-fellow-orde. Blz. 1. Leipzig 1892.
lg 2) ANDREAS. De orde der Odd-fellows. Leipzig 1982. Blz. 5. ‘
3) De Odd­fellow. jaargang 1894. .
. _ ") ANDREAS, De orde der Odd-fellows. blz. 179.
:` _ l
te 1
g Q
ig V IQ
vl? I
lë s .
{ W Y Y f _;fMA WWmY`_`Y www f V4 ‘ `4-;*4*4-**;*wLfr*;‘­___'-­“”N~n)d4VrY MY "ï‘;ï_;j_·;