HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 702.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

Nij.; .. - ­­ «.. · ­ · .~·' .· V ~ ,.» . _ . { . . .. . .4 t. Mx; ....~.=·;_w,,.;.;.s,;;;t G.Z`l° ‘“`
1 A . ‘
· l`
t ‘ i
` 1. HET- ONTSTAAN EN DE NAAM DER ORDE
­ ,,De orde der Odd-fellows maakt in de verste verte geen
aanspraak op den roem haar oorsprong tot het grijze ver-
leden terug te voeren ‘). Haar wieg stond in Engeland, in
ii Londen en eene ,,loge‘der zonderlinge broeders" (Lodge t
of the Odd-fellows) wordt voor het eerst in het jaar 1745
vermeld,metde opmerking dat men daar prettige, gezellige
j avonden kon doorbrengen 2). Volgens deze opgave was `jjfj
j dus, zooals ik, in tegenstelling met de opvatting van ' {M"`
f . ANDREAS, WEISZ, OHORN e. a. wil doen uitkomen, het
genootschap der Odd-fellows oorspronkelijk geen genoot-
j schap tot wederkeerige ondersteuning, maar veeleer een {
vereeniging om gezelligheid aan te kweeken. Br. BAS in i
Cincinati beweert dan ook als een ,,geschiedkundig feit"
dat niet boerenarbeiders,maar tooneelspelers de stichters ~
`· van dit genootschap waren. Deze hadden zich ’s avonds 3
{ na afloop der voorstelling, zonder het costuum af te leggen
jg van den rol dien zij gespeeld hadden in een kotfiehuis j
t vereenigd en daarna zich zelf den naam van Odd­fellows 1
j (zonderlinge kameraden) gegeven of van het publiek ge-
g kregen 3). Met het oog op dezen naam acht ik een
‘ dergelijken oorsprong veel waarschijnlijker dan de her- §'
j leiding van de bouwloodsen (Lodge) die mijn inziens .
3 l
lt
( ~ ik
` e j