HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 624.95 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

;,..,_ »,A ,,_,,$;y,,,ï,_ïfïi'ï`r§" " . i ” , ,.; J . . " Qi 1 ,A._ . ” ' p_ _ e_ ` tg)
l
‘ 11 l
Q bewijzen voor de juistheid van zijn standpunt televeren. t ,
l ~ In het belang der leeken acht ik het echter dienstig op de _ il
{ volgende bladzijden een kort begrip van de geschiedenis,
! de samenstelling en het karakter van de Odd-fellow-orden gl
l . te geven, want hoe ver onze meeningen overigens ook uit jl
[ elkander gaan, op één punt ben ik het toch met den heer
HILDEBRAND GERBER eens, namelijk ,,dat alle dwalingen, z ` j
, bovenal echter op het gewichtigste gebied, het gods- °
Y dienstige, noodzakelijkerwijze den menschen schade ·
j veroorzaken." _ , ,T
; Om hem zelf te onderrichten, moet ik zeker alle hoop j
·* opgeven, maar ik hoop door deze kleine brochure een 2 ·
, weinig te kunnen bijdragen om het groote publiek althans '
j eenigszins in te lichten aangaande het ware karakter van ‘
[ het Odd- fellow­dom en afbreuk te doen aan de dwalingen L ,
en vooroordeelen die zeker niet het minst door geschriften hgï
Q als de brochure van GERBER over de Odd-fellow-orde " e
onder het volk zijn verspreid. ·
l) HILDEBBAND GERBER. De Odd-fellow-orde en het decreet der j ·*
der Congregatie der inquisitie (Berlijn 1869). j
, J K
tf
l
1