HomeDe ontwikkeling der denkbeelden op sociaal gebied (1898-1923)Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 525.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

oe onrwikkerino o. DENKBEELDEN op soc. oeenïo 31
lY
x periode karakteriseert, beschouwen als een ziekelijken uitwas,
alleen leerzaam als afschrikwekkend voorbeeld, of int-egendeel
van oordeel zi`n, dat in de ideeën, waarvoor lin dat ti`d erk de
_ . J J P
j gemoederen warm liepen, de kiem lag verscholen van een nieuwe
maatschappij ­ die periode zal altijd de moeite van het bestu-
1 deeren loonen, omdat zij, als het leven van de besten onzer,
wordt gekenmerkt door het ernstig streven om de harde werke-
lijkheid, waarin wij leven, om te vormen in de richting van ons
zedelijk ideaal.
ä Dr. A­. C. JOSEPHUS jlTTA.
jj ’s Gravenhage, 30 April 1923.
t
li
5 ä
L
e

·- ä
T- jl h
le
rl-
i
g‘ l
ik, j
iat
Nii
eel
aal li
ien Q _ ‘
die

tl