HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 359.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

`
lï ezégemem graphologiscla oordeel te kunnen geven, een oor- I
deel, dat hij zeker op prijs zal weten te stellen. l
l Den heeren A. J. SERVAAS VAN Roovmv en Di-. B1jvANcK
( te ’s-Gravenhage, betuig ik mijnen oprechten dank voor de
hulp, welke ik van hen ontvangen heb, bij de samenstelling
L. van dit werkje.
è P. A. SOER.
1
E
_ 1
. F
. “;
· 1
E
l
l
n