HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 542.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

N, -_,,-.. zn-,.e.-.;-. 1 r., I. · T na- I ,. I. ·- - wrlifwplfvgwivwww mi, · · r
ä
i
l
s
i
I
a
Voorbericht.
E
i
E -­-­-
E
jr Daar sedert eruimen ti`d de Gra holo ie in ruimeren
{ g J P §
kring de opmerkzaamheid trekt, gevoelde ik lust en be-
hoefte, om ’t wezen en de beteekenis der handschriftenleer
" grondig te bestudeeren en degelijk te leeren kennen. Ieder
handschrift, dat in mijn bezit kwam, werd ijverig op zijne
graphologische kenteekenen door mij onderzocht. Ik bekeek
ieder haakje en iederen haal van het schrift en hield nauw-
j keurig aanteekening van mijne bevinding.
X Thans ben ik zoo vrij mijn systeem der handschriften-
‘ leer als ,,Wegwvijzer" in ’t licht te geven.
-·a€;»~ ’t Ligt verre van mij, mijn eenvoudigen, doch nauw- l
keurig uitgevoerden arbeid, als onfeilbaar te verklaren, doch
il ’t is mijne vaste overtuiging, dat ieder, na korte studie van
j dit werkje, in staat zal zijn, om over elk handschrift een i
S
!