HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 48

JPEG (Deze pagina), 585.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

De uitgever ólezes debïteert met succes: "
l·`. ll. run [,l’(’)2I`. Albumversjes. 2·= druk . . f` 0.30 §
Vraag- en Anlwoorclenspel. op kaarten gedrukt ­ 0.50 0
.l/. ll. »·. i3«>»·g<·n, De Kaarlkunstenaar. Nieuwe Ver- ’
. zumeliug vam Kunsgjes met de keurt . . . 1" 0.40 .
i Volledig Brlevenboek ei de kunst g<~rnukl<elijl< gemïunlct. i
mn llriewn l<· sulrrijveu in den Iieselnxzitden toon, .
bij alle r<>0rk0m<>nd<· äJQ(‘lCg(¥l1l1(è(l(‘l1, Requesteu enz. is
enz. "ïlè ve1·l>eterrle druk ....... f 0.00 i
Het nieuwste Rad van avontuur, G·· druk . . ­ 0.40
Het Kaartleggen en waarzeggen uit de lijnen van de '
hand, met plzxntjes en ultslzumde tabellen . i` 0.40 0
ä Nieuwste Bloemen- en Plantenspraak . . . - 0.40
ë Een uurtje bil den Goochelaar.NieuwYl‘«»<n·«·»·l><>el< voor
. nud en jong ........... l' we f
De Schrijvencle Amor. ï[lllll<¥l)l‘l(‘'l3lll)0(ël{‘ll‘. ïàwlr. - 0. @0 0 . a
Ra ra Wat is dal? llzxzulselboekje door ll. B. ~ 0.20
Ui{g«;:«><­7mz Rizr/(leds. 100 Raadsels en Antw. ­ 0:10 Z
Xiemve ll7>r:mm>ling. Idem idem ­ 0.10 é
ll/`iv mini'! vr mee:) Idem idem ­­ 0/l0
Kom, wir: ·ramv'f ar? Idem idem - 0.10
l Ni«·nu· Hurirlscz//mz/.jj<•. [dem idem - 0.*10 Tl
Handleiding en regels voor de spelers van Wvliist, I
l _l3«>st0u, Oml>«·r, Omlwr gl deux, Omber à quatre,
Cinquille. rguudrille, Quadrille met trekjes, Quudrille
de Rio, Bezique eu mu het Triktmkspel. Met platen.
90 druk ............. f 0.00 i
Regels rem het Omber. Guaclrilleen l3ezic;ue­
spel .............. - 0.15
Regels voor het Omber, Guadrille en Beziquespel, l
met 5 uitslaande pluten ....... f` 0.30

. jl
tr