HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 592.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

29
.7
no. 5) geven eenzijdigheid, fitterij en verschoven denkbeelden
te kennen. Deze hoekige halen zijn voornamelijk bij geeste-
, lijken, leeraars en lagere beambten te vinden.
V Buigt zich de eindhaal bij h, g, p, enz. in een krul
naar beneden of terug, (Tabel VI, n°. 6), dan bezit de
schrijver eene groote mate van ijdelheid.
Kruist zich de bovenhaal der al of staat deze in een
hoogen boog boven het woord (Tabel VI, no. 7), dan ver-
raadt dit hoogmoed.
Is de beginhaal bij M, N, U en A hooger dan de
i volgende haal (Tabel VI, n°. 8), dan teekent dit trots en
`zelfvertrouwen; staat de beginhaal lager, dan is dit een
bewijs van humor en gevatheid.
Wat den www van de dwarsstreep der F betreft, hier-
" voor gelden dezelfde opmerkingen als daaromtrent gemaakt
zijn bij die der Z. Bij de dwarsstreep der F moeten we
echter nog letten op de drie verschillende gevallen van
plaatsing. Is die zeer naar boven geplaatst, dan bewijst ze
wetenschappelijke vorming, hooge geestkracht. Bevindt ze
zich in ’t midden, dan kenteekent dit zucht tot regelmaat,
die somtijds pedanterie wordt. Is de dwarsstreep zeer naar
beneden geplaatst, dan verraadt dit besluiteloosheid en vrees-
achtigheid.
Onder de cijfers neemt, voor de graphologie, de 9
(negen) eene voorname plaats in.
Een lange haak is ’t kenmerk van onberadenheid. Een
punt van onderen verraadt liefde voor geld. Is het lichaam
van het cijfer groot, dan wijst dit op eene huisbakken