HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 601.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

27
J De meeste graphologische kenmerken levert de dwars-
streep der letter t op. (Zie Tabel VI.)
_, 1. Ontbreekt de dwarsstreep geheel, dan verraadt dit
{ wilskracht en energie.
2. Is ze kort en dun, dan is de wilskracht slechts zwak.
3. Is ze krachtig en aan ’t einde iets dikker, dan ken-
merkt dit energie; de betrokken schrijver is in staat, om
roekeloos op iets in te gaan.
C 4. Eene krachtige, knodsachtig eindigende dwarsstreep
teekent brutaliteit en gruwzaamheid. (Zie bij Marat, Tabel I).
5. Is ze krachtig, maar spits uitloopend, dan wijst dit
op sterke wilskracht.
6. Eene lange, dunne dwarsstreep is een kenteeken,
dat de schrijver meer levendigheid dan wilskracht bezit.
i 7. Staat de dwarsstreep boven de letter, zoo moet men
dit als een kenmerk van heerschzucht beschouwen.
8. Is ze van links naar rechts oploopend, dan verraadt
dit een knorrig en onverdraagzaam karakter.
9. Eene naar beneden gebogen dwarsstreep is ’t ken-
merk van hardnekkigheid.
IO. Staat ze links van de t, dan wijst dit op onberaden-
heid.
1 1. Staat ze rechts van de t, dan duidt dit levendigheid aan.
De knodsachtige, verdikte k-knoop in de handteekening
van Von Bismarck (Tabel I) verdient vooral onze aandacht,
wijl ze het kenmerk is van volharding. Deze handteekening
draagt echter ook nog verschillende andere kenmerken:
·diplomatie, breed-aangelegde natuur, vastberadenheid, roeke-