HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 613.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

1 24
· minder sterk is. Is ’t egoïsme bizonder sterk ontwikkeld,
ii dan vindt men dit kenmerk ook in ’t midden en aan ’t
begin van ’t woord terug. w
· Zijn alle kleivze letters in verhouding tot de hoofdletters
. (of de beginletters bij versregels) bizonder klein, dan ver- j
_ { raadt dit list en geslepenheid.
Staan de beide eerste letters van ieder woord hooger, E
dan kan men tot voorbarigheid besluiten. {
· I ’2f Aemelikkeaz der halen bij ieder woord toont vrijgevig-
·_ heid aan. ,.
al Ozrewrzzzlzlg lmzge eindstrepen wijzen op verkwisting.
3 Kïaektzjge eivzellïekkevz zijn ’t kenmerk van vastberaden- |
il heid en moed. (Zie de handteekening van Napoleon I, Tabel I). _
‘ Zijn de eindhalen en eindletters kïzodsïiawrzzïg verdikt, j
i dan kenteekent dit brutaliteit en strijdlust. i
Het zfelkeïzs rzfórekeu der letters bij het eind van een
‘ woord, zonder streep, duidt op spaarzaamheid; bij gelijk-
tijdig Z·7Z€€7Z6?»77’l7Z_g”€7Z der kleine letters bewijst dit groote spaar-
j zaamheid; zijn de enkele letters mer door kazalzjes verbonden
en zeer mmevzgezlrzlkl, zoo verraadt dit gierigheid.
Enge lellewzerblvzelivzgeïz en eazge lusseke1z¢’zlz`7zzz‘e2z toonen
logisch denken en practischen zin aan.
Bij zeer enge letterverbindingen en de kleivzsl mogelyke
tusschenruimten, dus bij dicht ineengedrongen schrift, terwijl
men gebruik maakt van alle beschikbare ruimte, kan men
1 tot gierigheid besluiten.
Regel-ezmleaz irzeezz le elmäzgeïz zoowel als óewevz- en ander-
j isck¢#;)`w`7zge7z, wijzen bij regelwmlzg schrift op spaarzaamheid_,
l
E
ë
L
u
l
l
i