HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 595.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

l
E as
Q Een punt bij den beginhaal van ieder woord kenteekent
i een hoogen graad van voorzichtigheid, zelfs van wantrouwen.
; Is een woord zender óeginkmzl dan bewijst dit, dat het
i denkvermogen van den schrijver weinig werkzaam is.
Indien de ener ele rniddellän reikende letters (d, t, k,
f, enz.) van ’t begin van ’t woord naar rechts toe kleiner
worden, dan is dit een kenmerk van terughouding en inge-
L togenheid.
' Worden deze letters (d, t, k, f, enz.) van ’t begin van
Q ’t woord naar rechts greater, dan wijst dit op een open
lv karakter, ook op naïviteit. Kinderen schrijven meestal woor-
§ den, waarvan de letters van links naar rechts in grootte
toenemen.
j Gaan de letters bij ’t eind van ’t woord in eene slang-
`i vormige lijn over, dan kenteekent dit groote geslotenheid
j van karakter.
Gaat de laatste haal van rechts naar links en naar
beneden, dan kan men daaruit besluiten, dat de schrijver
‘ hardnekkigheid en strijdlust bezit.
j Worden alle letters in een woord van links naar rechts
L kleiner, dan wijst dit op geslotenheid van karakter en in-
getogenheid.
Worden ezlle letters in een woord van links naar rechts
i greater, zoo is dit het kenmerk van vrijmoedigheid.
Is aan het eind van het weert! (niet van den regel) het j
7 haakje ternggeóagen, dan is de schrijver egoïstisch en vol i
{ eigenliefde, terwijl die eigenschappen in meer of minderen
E graad aanwezig zijn, al naar mate de terugbuiging meer of