HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 609.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

I
22 i
I
`A onvoorzichtig handelen geneigd is. Bevinden zich op het 1
K adres veelvuldige punten, dan is dit een bewijs van groote
` voorzichtigheid en wantrouwen. '
l I
Indien wij ons naar deze grondregels een algemeen
l oordeel over den betrokken schrijver gevormd hebben, zoo
° letten we verder op
’t Aamzarzgerz en eirzclzgerz van waard en regel.
Een laïzge, rechte ophaal beteekent neiging tot tegen- B
spraak. il
Een licht geóegevz, lange, met een kaatje begimzerzele
· aanhaal duidt op een onduldbaren geest tot tegenspraak, op j
nurksheid, op verdrietige, kleingeestige vitterij. j
De tot een cirkel gebegea aanvangshaak bewijst eene I
gewone gezindheid en ontwikkeling.
i Terztggebegezz beginhaken of daarvoor in plaats een punt j
zijn ’t kenmerk van ontwerpzin, zin voor geld en zucht naar
stoffelijke voordeelen.
Begint ieder woord met een naar berzeelea tee kracktzg i
aarzgecli/ete ophaalstreek, zoo spreekt de schrijver gaarne en `
meestal op eenigszins pralenden toon, over gewichtige zaken.
á j Als de beginhaak tet áimzerz de groote letters of het weeral
zelve irzleept, dan is dit een kenteeken van groote werkzaam-
heid des geestes, van een opgeruimd gemoed, van zucht tot L
gezellig onderhoud. Deze schrijfwijze is vooral aan vele dames
eigen. 7
Sarrzeïzgestelde, zbzgewikkelde beginhaken zijn bewijzen I
van groote ijdelheid, ook van omslachtigheid. l
I
"
I .
g .
E z
I
I .
I
I
I
I
I
`_ i , 4Yv_ _ ‘';_ _ _ . · ,