HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 572.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

· 20 i
. .. . l
ook ’t gevolg is van ouderdom; bij oude lieden treft men '
‘ dikwijls dit aarzelend schrift aan. `
Staan de letters afsazzdcrlyk en schijnen ze als met .
opzet geteekend of versierd, dan is de schrijver meestal een {
i saletjonker of kwast.
= Zivzdalyk, vzei schrift is niet alleen bewijs van lichame-
lijke zindelijkheid, maar ook van reinheid van zeden.
Een s/0m’z;g‘, áezrlekt schrift teekent niet alleen achteloos- `
heid in denken en handelen, maar de schrijver draagt ook *
· weinig zorg voor zijn uiterlijk: hij is er volstrekt niet op
j uit, om te behagen, en zal daarom in de liefde weinig lu
succes hebben. {
Dicht ivzcmshzmzde zegels verraden berekenende, spaar-
zame personen; wijd schrift daarentegen is een kenmerk van
, vrijgevige lieden. Of in deze beide laatste gevallen respec­ ‘
tievelijk van gierigheid en verspilzucht sprake kan zijn, ii
moet in verband met andere graphologische kenmerken worden i
uitgemaakt. j
Godgeleerden hebben meestal een klein, zeer duidelijk j
schrift. (Zie de handteekening van I. Sannes Spandaw en 1 s
Vliegenthart). (Tabel V).
Sterkendrank-bestrijders bezitten eene vaste handteeke­ j
l ning. (Zie Tabel III). i
Sc/mju: letters, onverschillig of ze dicht of ver van j
elkander verwijderd staan, verraden zoowel uiterlijke als ­
innerlijke degelijkheid, eene zekere voornaamheid in voor-
komen en manieren, benevens netheid en zindelijkheid in `
kleeding.
i l
l I
§ l

l l
l*n< » . M - a. r , _ .._,._