HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 616.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

18
Dwz schrift, van schoonen vorm, bewijst sterke werk-
zaamheid der hersenen, neiging. voor idealen en eene weinig
zinnelijke natuur, eigenschappen, die alle zucht naar stoffelijk
belang buiten sluiten. ,
Schrqft met krullen schrijven lichtzinnige vrouwen en
_ menschen, die meestal eene zekere neiging voor buitensporig-
heden hebben en een uitspattend leven leiden.
.S`z`erl@`ke vorm der rorzdirzgerz drukt schoonheidsgevoel
en kunstzin uit.
Gelykmatzge dikte en zwaarte van schrift doen genot- j
zucht en vreugde bij stoffelijk bezit herkennen. `
E Groot letterschrift treft men aan bij personen, die een
ij stout, ondernemend, dapper karakter hebben.
Q Boverzmate groot, doch los en sierlyk schrift schrijven
l lieden met idealistischen zin, rijke phantasie, die minachting ,
hebben voor de koude, naakte werkelijkheid.
Bowerzmate groot, doch gelykmatzg, steozg schrift schrijven
gewoonlijk hoogdravende, ingebeelde, min of meer aan groot-
H heidswaanzin lijdende personen.
Omrmtzg groot en tevens 07Zg8Z§7k77Z6lZZ;g` schrift is afkom-
5 ` stig van overspannen menschen, die dikwijls in buitensporig-
heden vervallen.
Klein schrift is in ’t algemeen ’t kenmerk van een V
vreedzaam karakter; zijn de lettervormen tevens eenvoudig,
dan bezit de schrijver zin voor huiselijkheid, hetgeen zich
ook in de eenvoudige en gezellige inrichting van het woon-
vertrek openbaart.
Is het schrift van mzddelmatige grootte, dan houdt het
l
[
s i
l
i L
lr . F