HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 617.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

16 J
eene koele, nuchtere natuur, een verstandmensch; dit schrift
is meestal bij bureaucraten te vinden.
Hoe scáoooor het schrift, hoe vatbaarder, hoe gemoede-
lijker het karakter; is het schrift echter meer afwijkend van
de normale richting dan een hoek van 400, zoo wijst dit op
een ziekelijk overdreven vatbaarheid bij steeds zeer opge-
wekte stemming.
De omhoog loopomie richting van
het schrift wijst op ondernemingszucht, hoogstrevendei eer-
zucht, vroolijke, hoopvolle stemming, terwijl de öeïzodm- i
J wgmmy Zooporzde richting §F¤O'€€ ·
B treurigheid, zwakte, neerslachtigheid, moedeloosheid aanwijst.
Eem) go/voïzcio schrijflijn is meest eigen aan diplomaten
J en buigzame, tot toegeven geneigde naturen. l<
{ Stelt de richting der regels een Uà
{ het midden toe daalt en dan weer stijgt _’2>,
zoo wijst dit op dralen, maar tevens op energie; deze wijze _,
van schrijven komt voor bij lieden, die eene zaak wel lang xl
‘ overleggen, maar, die eenmaal begonnen, haar ook ten jj
l einde brengen. ·
Is de boog van links opstijgend en naar de rechterzijde j`
dalend, ^ dan wijst dit op plannen ma-
ken met dergelijk schrift zijn wel ,i
spoedig met alles ingenomen, hebben vele goede voorne-
mens, maar brengen niets tot stand. .'
Schrift zonder z¢z`ZoZruèkz`7zg, die zonder halen en dikten, "
f vindt men bij zenuwachtige menschen, welke ook meestal i`
ongelijke letters schrijven. ,
l :
l l
E
re
l l
lr r