HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 654.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

I3
nekkigheid en strijdlust (1 79 3); brutale onverschilligheid (1796);
overgroote zelf bewondering (1805), Nijd, wraakzucht (1812);
Terneergeslagenheid, drift, toorn en verbeten woede (1814.
en 1815).]
De waarheid, dat het schrift deelt in de wisselingen
van ’t karakter, kan ieder, zonder grapholoog te zijn, bij
zich zelven waarnemen door zijn handschrift uit vroeger
dagen met het tegenwoordige te vergelijken. Het meest
oefent de oogenblikkelijke gemoedsgesteldheid invloed uit
op het schrift, zoodat het schrift eener huwelijksaankondiging
een groot verschil vertoont met dat van een overlijdens-
bericht door dezelfde hand geschreven. In goeden luim zal
men steeds de enkele letters met beginhalen en fraaie eind-
trekken opsieren, terwijl men in gedrukte stemming slechts
li den naakten vorm te voorschijn brengt. Hevige momenteele
· ` gemoedstoestanden kunnen het schrift soms tijdelijk, soms
voor goed geheel wijzigen. Waanziii, dronkenschap, hevige
schrik, vrees voor den dood kunnen die voorbijgaande of
altijddurende schriftwijziging veroorzaken. Alleen bij buiten-
gewoon sterke karakters merkt men in bovengenoemde ge-
· vallen die verandering van schrift niet op. Men heeft schrift
l van Robert Blum, geschreven twee uren vóór zijn dood en
k nadat hem zijn doodvonnis was aangekondigd, welk schrift 1
r' niet merkbaar verschilt van dat, hetwelk hij in zijn kalmste 1
{ en gelukkigste oogenblikken schreef. j
Het minst geschikt voor graphologische studiën en ge-
volgtrekkingen is het klad­achtige, zoogenaamd loopend
schrift, zooals eigen is aan schrijvers en nog meer aan