HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 539.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

`
` -: ‘ ;»».·>_
O . .
De befeelçems van het Schrift.
__, Of een brief door eene vrouw of door een man geschre-
` vee is, kan niet altijd met zekerheid gezegd worden, doch
wel, of de betrokken persoon een mannelijk of vrouwelijk
karakter bezit. Schrijft een man een vrouwenhand, dan mag
men ook aannemen, dat die man vrouwelijke karaktertrek­
ken bezit. Deze kunnen zich openbaren in edele richting
door een meer fijn besnaard gemoed en teerhartigheid, doch
ook in minder goede richting door zwakheid en onstand­
K vastigheid van karakter.
’t Vrouwelijk schrift is doorgaans klein, ’t kenmerk van
huiselijkheid, en het vertoont meer ronding en bevalliger
vorm, een uiting van ’t schoonheidsgevoel, dat bij de vrouw
meer ontwikkeld is dan bij den man. Wijdt eene vrouw zich
aan ernstige wetenschappelijke studie, dan vertoont haar