HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 522.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

A
Het nut der handschriften.
i' De beteekenis en de waarde der handschriften is grooter,
dan men wel zou denken. De graphologie stelt ons in staat
j om wissel-, testament- of andere handschriftvervalsching te
ï kunnen aanwijzen.
Dikwijls heeft men zoodanige vervalschingen beproefd,
L maar met hoeveel talent dit ook ten uitvoer werd gelegd,
het nagebootste bleek toch altijd met het origineel te ver-
E schillen. Men kan gerust zeggen, dat twee personen nimmer i
hetzelfde handschrift hebben, hetwelk zijn grond heeft in
_ gi de omstandigheid, dat men nooit twee volkomen gelijke
i karakters aantreft.
De kennis der handschriftleer bewaart ook menigeen
voor bittere ontgoocheling bij de keuze van echtgenoot,
vriend of dienstpersoneel. Dat juist het individueel karakter