HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 509.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

l s
‘ l
ï 1 ,«>
j E 8
driften, eigenaardigheden en hoedanigheden, tot in de oudste
tijden heenvoeren.
j De Romeinsche geschiedschrijver Suctonius was de eerste
die op eene eigenaardige schrijfwijze van den Romeinschen
keizer Octavius Augustus (in zijn Oct. Aug. LXXXVII) de
aandacht vestigde. Ook in de middeleeuwen had men eene
graphologische neiging in ’t spreekwoord: ,,Hij zet de pun-
ten boven de i." Dit gezegde bezigde men voor nauwgezette
lieden.
Ten tijde van Lodewijk XIV was er te Versailles een
schrijver, die voorgaf uit het schrift van den mensch diens
karakter te herkennen.
Deze zou ook, toen eene hofdame hem een handschrift
van den galanten koning toonde, van diens karakter eene
weinig streelende, doch volkomen juiste schildering gegeven 1*
hebben.
De Duitscher Goethe was overtuigd, dat uit het hand- à
- schrift van een mensch diens geestelijk leven, zijn wijze van i
denken en handelen, kon worden verklaard. j
ï
l