HomeJeugdopvoedingPagina 9

JPEG (Deze pagina), 504.88 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

" Die gescheidenheid openbaart zich in tal van splijtings­
verschijnselen, die alle gekenmerkt zijn door een groep
van verdrukkers en een groep van verdrukten, waarbij
't besef van menselike gelijkwaardigheid, van menselike
gelijkberechtigdheid, van wezemverwantschap en eenheid-
‘ in~diepste~graad geheel en al zoek is. Ik noem hier ,
van deze splijtingsverschijnselenz de gescheidenheid van
de ekonomise heersers en slaven in het kapitalistise
stelsel, van blanken en inlanders, van man en vrouw, _,
van burgers van verschillende nationaliteit, van hen
n die genoemd worden ,,misdadigers°' en de overigen die
j buiten de strafrechter en de gevangenis blijven.
Onder deze levensomstandigheden groeit de tegen~
woordige jeugd op. Maar niet zo, dat deze splijtings~
verschijnselen haar worden voorgehouden en voor haar
leven als brute afwijkingen van het Eenheidsbeginsel.
Integendeel, het leven der mensheid is zodanig
j verleugend, dat het heet aan te hangen het beginsel
van Eenheid, Liefde en Broederschap en ondertussen
. zichzelf en anderen bedriegend, waant, dat daarmee
in overeenstemming zou zijn een praktijk des dageliksen
levens, die, o.a. in de genoemde verschijnselen,
beheerst wordt door het beginsel van Onenigheid.
I Haat en Vijandschap.
Waar de Waarheid ons boven alles heeft te gaan.
dient de Ieugdopvoeding in de allereerste plaats tegen
de Leugen onzer samenleving te worden beschermd.
I 8