HomeJeugdopvoedingPagina 6

JPEG (Deze pagina), 474.16 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

l
WANNEER wij ons oog richten op de toekomst
j en in haar verwerkelikt hopen te zien wat in
het heden op zich wachten liet, dan is het de
l jeugd die deze arbeid verrichten moet.
l Maar dan dient de jeugd ook voorbereid te zijn op
die arbeid. Dan dienen de levensomstandigheden van
de jeugd ook zodanig te zijn, dat zij in staat zal zijn
iets anders en iets meer te scheppen dan het geslacht
L dat haar voorafging. Met andere woorden dan zal die
jeugd een eigen leven moeten leiden, dat vaak veel
l verschillen zal van het leven hunner ouders en van de
tijd waarin dit leven wortelde.
f Onder welke levensomstandigheden echter de jeugd
zal opgroeien is voor een groot deel afhankelik van
{ de tijd, het geslacht, de ouders, die haar voorafgingen.
Afhankelik derhalve van mensen, die zelf onder andere
levensomstandigheden zijn opgegroeid en nu hun
2 dageliks leven leiden, dan waaronder zij de jeugd
i moeten laten opgroeien. Ontegenzeggelik houdt dit
grote moeilikheden in. Want de meeste mensen zijn,
i vooral wanneer ze wat ouder beginnen te worden,
l behoudend van aard. Zoals vader en moeder het altijd
· gedaan hebben, zo moeten de kinderen het ook
i doen. In te grote afwijkingen van hun lijn zien zij
dadelik tekenen van een de­verkeerde-weg~opgaan.
Uit angst verzetten zij zich daartegen, krampachtig.
Ook zijn de meeste mensen klein van horizon. Ze
5