HomeJeugdopvoedingPagina 56

JPEG (Deze pagina), 525.77 KB

TIFF (Deze pagina), 3.69 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

l is. waarin zoowel productieve arbeid als opvoedingsarbeid
ieel · wordt verricht.
ren. ~ ,,De gezamenlijke maatschappelijke arbeid is met de
ids~ opvoedende tendensen en opvoedingselementen zoo
.an~ ‘ doordrongen, dat het productieleven in zijn geheel tot
:er" één groote opvoedings- en onderwijs~gelegenheid wordt.
Tusschen productie en wereld van den geest, uiterlijke
Het materieele werkzaamheid en innerlijken groei van ziel
fte. en geest bestaat een duizenddradig weefsel van samenhang.
het J Zoo ontvouwt de arbeid ongemerkt, met groote
>els indringings­ en aanhoudingsvermogen, zijn karakter als
die opvoedingsmiddel. Van alles is de arbeid de wortelen
idü de top, de kern en de ziel, de bloem en de kroon."
Dr. Gunning wijst er dan op, hoe het kommunisme
het met bewustheid de lijn van Pestalozzi en Fröbel voortzet.
het ,,Denkt men het communistische éenheidsbegrip goed
die door, dan komt men tot de conclusie, dat de ontwikkeling
€¤· der menschen door middel van onderricht niet ophoudt
lwt met het verlaten der school en de intrede in het beroep.
de ¥ In zooverre vervalt eigenlijk ook 't geheele begrip
_. beroepsopleiding: gelijk de productieve arbeid reeds
am l begint op de lagere school, zoo duurt anderzijds de
en opleiding voort zoo lang de mensch werkt. De school
len houdt daarmede van zelf op een wereldje op zichzelf
’“ te zijn, wat zij in de oude cultuurlanden helaas geworden
Dol is, en wordt in waarheid een integreerend en levend
Em onderdeel van het geheele maatschappelijk organisme."
l 55