HomeJeugdopvoedingPagina 55

JPEG (Deze pagina), 518.30 KB

TIFF (Deze pagina), 3.69 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

zonder dat deze daarmee op zichzelf het levensdoel is.
Aan de gemeenschaps~arbeid moeten allen aandeel ·
hebben, vrouwen zowel als mannen, en ook de kinderen. ~
j Wat de arbeid op de Kommunistise Arbeids~eenheids~
W school betekent, maakt hij duidelik met enige aan~ ‘
l halingen uit een in ,,De Kommunistische Onderwijzer"
g opgenomen artiekel van Otto Rühler:
,,Arbeid en opvoeding zijn", zegt hij, ,,hier één. Het
j kind arbeidt praktisch voor de maatschappelijke behoefte.
l Geen gefiguurzaagde schilderijlijstjes of derg., neen het J
i kind helpt brood bakken en kleeren weven, meubels
W maken en huizen bouwen. Hij is de echte arbeider, die W
i de werkelijke waarde schept. En terwijl het kind arbeidt,
leert het en wordt het opgevoed.
,,Het uitgangspunt voor de arbeidsopvoeding is het
tuinbouw- en landbouwbedrijf. Daarop bouwt zich het
lf handwerk. Het voltrekt zich in de werkplaatsen, die
j ­ zich aansluiten aan de communen en landbouwbedrijven.
pgp En boven de werkplaatsen als een hoogere orde ontvouwt
jh zich de industrie. Trapsgewijze doorloopt het kind de i
ladder der georganiseerde productie. _?
l ,,Zoo mogelijk vormt iedere plaats een schoolgemeen~ l
i" schap met landbouwbedrijf, werkplaatsen, fabrieken en
wetenschappelijke instellingen. Sommige bedrijven worden
j - niet slechts technisch, maar ook paedagogisch ~­
il als modelbedrijven ingericht. Wat wij thans school
noemen, is een maatschappelijk bedrijf geworden,
54