HomeJeugdopvoedingPagina 54

JPEG (Deze pagina), 501.27 KB

TIFF (Deze pagina), 3.70 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

gl
eids~ de opvoeding er op aangewezen de betere cl.w.z. de
Jort, waar~Menselike gezindheid aan te kweken, hetgeen ook
Jeid, in de school tot z'n recht dient te komen. Dit doet
uur­ o.a. de standenschool ontoelaatbaar zijn. En evenzo
ken, het geschiedenis~onderwijs van chauvinistise strekking,
bij van oorlogsverheerliking en Staatsvergoding.
rap) Maar zal er niet meer radikaal gewijzigd dienen te
1oet worden? Ik denk nu enkel maar eens aan de rekenboeken
van l met hun vraagstukken van koop en verkoop enz., geheel
ring l gebazeerd op een stelsel van ,,arbeiden om winst" in
·ede J plaats van als doel ,,bevrediging van menselikelbehoeften".
de Hetzelfde Eenheids~beginsel heeft ook het aanzijn
I geschonken aan de eenheidsschool in Rusland, welke
rma J sinds de invoering van de kommunistise republiek
een aldaar, tot richtsnoer van het onderwijs in geheel
isel Rusland dient. _
der Ter karakterisering kan ik niet beter en meer objektief
r1ti~ te werk gaan dan een en ander te ontlenen aan een
ise, hoogst waardevol artiekel dienaangaande van Dr.
rid. li H. Gunning Wzn. l)
de Dr. G. wijst er op, hoe de Arbeids~éénheids~school
èn niet te begrijpen is los van de kommunistise éénheids~
te g maatschappij. Hij laat uitkomen hoe die maatschappij
an is één reusachtige arbeidsgemeenschap, waarin alles
ie, Y geplaatst wordt onder het gezichtspunt der produksie,
lm ‘) Hfdst? Iávan "Moderne onderwijsprobleme¤" in ,,Het Kind" van
ist 18 Sept. 1920.
53