HomeJeugdopvoedingPagina 53

JPEG (Deze pagina), 515.66 KB

TIFF (Deze pagina), 3.70 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

E
êl
rol kan spelen, omdat daardoor het intuitieve eenheids~
gevoel kan worden versterkt, doelmatige voeding, sport,
zwaardere en technische kennis eischende handenarbeid,
l de werking van het hoogere verstand, wis~ en natuur~
l kunde, de grondbeginselen van het logische denken,
l als inleiding tot het meer redelijke denken; - dat bij
c (de ontwikkeling van het verstand (wetenschap)
E begrip en rede (wijsbegeerte,) de volle nadruk moet
vallen op: de opwekking van het eenheidsbesef, van
religie, van liefde, door middel van de bevordering l
l van het zelfstandige denken over het schoone, goede j
l en ware in de wetenschap, in de kunst en in de
i ` samenleving."
De eenheidsgedachte in dit overzichtelik schema ?
fr neergelegd hebbe zich nu ook te realiseren in een
gezindheid, welke in overeenstemming is met het Beginsel
van Eenheid, Liefde en Broederschap, dat wil onder
j meer zeggen, in een anti~militaristise, in een anti~
kapitalistise, in een revolutionaire, in een kommunistise,
l in een religieus~sosialistise, in een vegetarise gezindheid. lï
l_ Er heeft hier overeenstemming te bestaan tussen de
voorbereidende faze van opvoeding en onderwijs, èn
de bestemmingsfaze van als volwassenen deel uit te g
maken van de maatschappelike samenleving. Niet van
l het maatschappelik leven van nu, dat op een verkeerde, *
kapitalistise grondslag rust, maar van een dat de naam
van Menselike samenleving waard is. Zo is dan juist l
sz
l
e
l