HomeJeugdopvoedingPagina 51

JPEG (Deze pagina), 491.58 KB

TIFF (Deze pagina), 3.76 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

sl
,,De voeding is uitsluitend vegetarisch. De kinderen
vormen een kleine republiek. Zij regelen alles zelf,
verdeelen ook het werk zelf en zorgen naar eigen
inzicht voor de instandhouding van den inventaris. De
onderwijzers en instructeurs bemoeien zich zoo weinig
ïz mogelijk met de inwendige organisatie."
Het Eenheidsbeginsel is ook uitgangspunt en richtsnoer
voor de Internationale Stichting ,,Pallas Athene," wier
Nederlandse afdeling te Amersfoort (Regentesselaan 5)
gevestigd is. Waar in No. 2 der Mededeelingen zo duidelik
een hier nog te noemen belangrijke zijde beschreven
staat, wil ik het voornaamste hieruit laten volgen.
j Men gaat er vanuit, dat het wezen van de mens
een eenheid in drievoudige ontplooiing is en dat bij
die ontplooiing het doel van de opvoeding moet zijn:
opwekking van het eenheidsbesef. lj
,,De realisatie van de eenheid vindt achtereenvolgens
op drieërlei wijze plaats: j
'­ a. in het instinctieve eenheidsgevoel, in aansluiting A
l met de ontwikkeling van het lichaam;
b. in het intuitieve eenheidsgevoel, in aansluiting
met de ontwikkeling van de ziel; *
jj c. in het intuitieve denken, in aansluiting met de
ontwikkeling van den geest in den mensch. j

,,Deze phasen van het menschelijk bewustzijn kunnen
echter niet als drie afgescheiden gedeelten beschouwd 1
l 50 j