HomeJeugdopvoedingPagina 50

JPEG (Deze pagina), 519.30 KB

TIFF (Deze pagina), 3.76 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

mïglioï Het volle leven: dus hoofd~ en handenarbeid, binnen-
g' In de bezigheid en buiten~bezigheid.
egelmgn Bij uitbreiding gaat dit worden tot de interne arbeids~
voor het school, bij nog ruimer omvang tot de school--gemeenschap,
luü Ida van welke laatste de "kindergemeente van Yasnaya
jerp met Poliana" een mooi voorbeeld is en waarvan in De
Een zal Nieuwe Courant van 4 September 1919 deze beschrijving
Jmotste voorkomt:
Or dan ,,Het landgoed van Leo Tolstoy, Yasnaya Poliana,
mg zijn is in overleg met Tolstoy's jongste dochter en den
listemn uitvoerder van zijn laatsten wil Tschertkoff, in een
rn, zich tehuis voor kinderen veranderd. Er zijn reeds 800
jweten kinderen ondergebracht, en men verwacht er nog veel
n met meer. Natuurlijk worden Tolstoy's denkbeelden over
opvoeding zoo consequent mogelijk in toepassing
uk der gebracht. De grondslag ervan is: volledig zelfbestuur.
Ot het De kinderen bebouwen den grond zelf, bijgestaan door
ig aan bekwame landbouwkundigen. Het leerprogram op de
jandse scholen is geheel in overeenstemming met Tolstoy°s
mkem denkbeelden. Alle volwassenen die aan de inrichting
Twijsy zijn verbonden, zijn overtuigde Tolstoyanen.
l van ,,Men vindt op Yasnaya Poliana een kinder­theater,
een museum voor kinderen, een kinderkoor, verder
verscheidene ambachtsscholen, gymnastiek~, sport- en
ld, die danszalen en nog vele andere inrichtingen, die aan de
geestelijke, zedelijke en lichamelijke vorming der kinderen
zg der _ ten goede kunnen komen.
49
3