HomeJeugdopvoedingPagina 49

JPEG (Deze pagina), 517.75 KB

TIFF (Deze pagina), 3.76 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

rf
Sindsdien heeft dit stelsel van ,,zelfbestuur" ook in
Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk een ruime toe-
passing gevonden, en wel met het beste gevolg. In de
Ambachtsschool te Utrecht heeft men de "zelfregeling"
gedurende het laatste jaar in praktijk gebracht voor het
,,overblijf~uurtje" der leerlingen.') Terecht besluit Ida
Heijermans dan ook een artiekel over dit onderwerp met
deze woorden: ,,Opvoeden, omgaan met jongeren zal
niets anders worden dan een samenwerken. De grootste
ik ` arbeid zal in de toekomst gedaan worden door den
Fl jongere, die innerlijk heeft te ervaren, dat jong zijn
beteekent groeien, zich oefenen, zich meten, luisteren
naar zichzelf, gehoorzamen aan het eigen geweten, zich
één voelen met de menschheid, zich kind van God weten
en daardoor het hoogste in zichzelf of anderen niet
kunnen beleedigen, bevuilen of neerhalen." 2)
ëj Fröbel werd daar even genoemd met het vraagstuk der
zelfwerkzaamheid. Het gaat om de voorbereiding tot het
volle leven en zo denken wij hierbij onwillekeurig aan
W jan Ligthart, van Vlaamse zijde een Nederlandse
Pestalozzi genoemd, en de ons bekende klanken:
concentratie, aanschouwelik onderwijs, zaakonderwijs,
elï handenarbeid, schooltuinen. Alle zijn het vruchten van
ll; het Eenheidsbeginsel.
I) ,,De Vrouw", van 23 Aug. 1919 in het art. ,,Een daad, die
navolging verdient". Uitg. Rotterdam, Binnenrotte 50.
2) ,,De Vrouw", van 9 Aug. 1919 in het art. "Zelfregcering der _
jongeren".
48
lf