HomeJeugdopvoedingPagina 47

JPEG (Deze pagina), 482.91 KB

TIFF (Deze pagina), 3.68 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

if

onder dit opzicht de invloed van den meester op
hen is. Sedert de stichting der school van Yasnaya
ij Poliana is deze stelregel immer bewaarheid geworden."
(blz. 22 vg.). ’) `
Maar het gaat niet om bepaalde vormen en om de ,
bizondere toepassing, waarover wij nu hier handelen, l
doch slechts om hoofdlijnen, om de richting en om het
algemene Beginsel.
­ Zo worden wij dan ook al dadelik na het vorengaande
ïj tot Montessori geleid, wier arbeid in steeds ruimer kring
belangstelling wekt.
En van haar gaan onze gedachten naar Kerschen~
steiner die met zijn ,,Arbeitsgemeinschaften" begrepen
heeft, dat nodig is een persoonlike ontwikkeling in de
gemeenschap, waaraan zich dan weer vastknoopt een
opmerking van Dr. H. Gunning Wzn., weergevend
het oordeel van andere Duitsers: ,,aan de Arbeitsschule
ij van Kerschensteiner hebben wij nog niet genoeg, wij
moeten hebben de "Lebensschule" ", en hoe één van
hen zelfs de scholen wil maken tot plaatselike middel~
punten van sosiaal leven, waar leraren en leerlingen
ll? gelijkelik aan zullen medewerken. 2)
;` Die vrije samenwerking tussen onderwijzers en leer­· j
lingen voert tot het ,,zelfbestuur" der jeugd, waarmee
_ïlet_;£olleven te Yasnaya Poliana enz.
ll 2) Vgl. Rud. Hunger in: Neue ]ahrb.XXII, 7/8. Zie Dr. Gunning's
excerpt in Paed. Stud. II, 1 bl. 62.
46 .
ll
al