HomeJeugdopvoedingPagina 44

JPEG (Deze pagina), 496.92 KB

TIFF (Deze pagina), 3.68 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

ll
i AAR het leven één is en de mensheid een eenheid,
i W daar zal de Ieugdopvoeding het best worden
. gediend, daar zal de mogelikheid tot ont-
” wikkeling op de beste wijze aan de jeugd worden
verschaft, wanneer de richting en het wezen van het
A ontwikkelingsproces der jeugd zoveel mogelik aan het
l Eenheids-beginsel beantwoorden.
4, Waartoe dit heeft te leiden op het gebied der indirekte
l opvoeding, die gelegen is in de aanraking met het leven
der samenleving in meest uitgebreide zin, hebben wij in
de vorige hoofdstukken nader beschouwd.
In dit slothoofdstuk willen wij in vogelvlucht een blik
werpen op hoofdlijnen, die te trekken of reeds getrokken
zijn op het gebied der direkte opvoeding (huisgezin,
l school, jeugdorganisatie), wanneer men zich trouw
betoont aan het Eenheids-beginsel.
Als een schoon, maar voorlopig nog niet realiseerbaar
desideratum heeft natuurlik te gelden, dat eenmaal
` bereikt dient te worden een zoveel mogelike eenheid
j in atmosfeer van Menselike gezindheid: thuis, op school,
in 't volle leven, en dan vanzelf ook in eigen kring.
ä De gezindheid is een hoogst gewichtige faktor. Al
dadelik komt zij naar voren in de verhouding onderling:
van ouders en kinderen, van onderwijzers en jeugd, van
jongens en meisjes. Uitgaande van de menselike wezen-
2 verwantschap en begrijpend, dat Ieugdopvoeding voor-
l bereiding is tot het volle leven, als volwassenen in een
43