HomeJeugdopvoedingPagina 42

JPEG (Deze pagina), 384.48 KB

TIFF (Deze pagina), 3.71 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

Oals het levenswerk voortzettend van verwanten naar geest
ring en gezindheid, zal de jeugd over een meer dan verdubbelde
rlik, l energie beschikken en met een taaie volharding verrijkt
dat · j zijn, waardoor het haar gemakkeliker mogelik zal zijn
dat in haar zware strijd tegen een neerhalende realiteits~
ms' macht en met de schijnbare, aanvankelike tweespalt
nu tussen natuur en geest, als overwinning weg te dragen
jj de grote schat van geestelik idealisme.
zhte i Bij deze leefmethode der zuivere erkenning zal ook
aar ‘ nooit de waarde en het gezag van het hoogste Beginsel
"" , ·-« van Eenheid, Liefde en Broederschap ·- in de knel
een f geraken of naar omlaag worden gehaald.
en ` Wat Levensideaal was in de jeugd, kan het blijven, l
de' heel het leven door. Bij eenheid van Beginsel ook eenheid
mr van Richting. Daardoor ook eenheid in beleving door
[gd jeugd en Ouderen.
en
lat
:€I1 _
zij A
ler "
an [ ‘
ijd
en
zo
en
41