HomeJeugdopvoedingPagina 41

JPEG (Deze pagina), 518.54 KB

TIFF (Deze pagina), 3.71 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

E ’ t
P .
niet alleen, maar zij erkennen volmondig, dat wie als ]
Mens wil leven zich voor de plicht van dienstweigering g
gesteld ziet. En de Ouderen verklaren hun dan eerlik, t
dat zij zelf voor die daad nog zijn teruggedeinsd, dat · ;
zij te zwak zijn geweest haar te volbrengen, maar dat 5
j zij vurig wensen, - hoe verschrikkelik zij de gevangenis~ 1
straf ook mogen vinden ·­~ dat de jongeren van nu ·
haar mogen volbrengen. · ,
En de Ieugd zal gaan voelen ·­~ niet enkel ten opzichte r
van deze uiterst gewichtige dienstweigerings­eis, maar ·
Fl in het algemeen waar het gaat om het hogere Beginsel ·­·,
ç dat zij niet langer als bij vorige geslachten in een J
, verhouding van ,,vreemden" tegenover ouders en l
ouderen staat, waarbij ieder een eigen leven leidde,
vaak met tegengestelde belangen en beheerst door
tegenstrijdige beginselen, doch dat het leven van ]eugd
en Ouderen één leven is, met dezelfde belangen en
geleid door dezelfde beginselen. En zij zal voelen, dat
de Ouderen in dezelfde lijn gestreden hebben en een _ 1
Ji gelijk doel hebben trachten te bereiken, doch dat zij
jg onder de toenmalige omstandigheden het niet verder
hebben kunnen brengen, maar dat de jongeren van
nu in de voetstappen der Ouderen tredend hun strijd
zullen voortzetten en zullen bereiken, wat de Ouderen
nog niet hebben volbracht.
En zo zich deel voelend van een groter Geheel, zo
de hand reikend aan wie vóór haar gingen in tijd, en
iw

ll