HomeJeugdopvoedingPagina 40

JPEG (Deze pagina), 521.72 KB

TIFF (Deze pagina), 3.73 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

1erd. tegenover dit Staatsbevel, dat uit een gezindheid van
het lager orde voortspruit. Een groot offer vraagt dit van
hen. Want wie de militaire dienst weigert, wordt met
>otst » maandenlange gevangenisstraf getroffen. De realiteit
arde van het leven is hard.
ïagd Maar zij weten immers die jongeren, dat de wereld
iode zo droef is, met bloed bevlekt en van ellende vol,
dus omdat de mensen leven uit het beginsel van Vijandschap,
het omdat zij opvolgen de Mens~onterende bevelen van
Een machthebbers, die geweld stellen in de plaats van
taat liefde, omdat de miljoenen ekonomies~onderdrukten zich
aire slaafs ten oorlog laten drijven. En zij geloven immers,
>or­ die jongeren, in de waarheid der Liefde~prediking en
met dat wanneer uit een gezindheid van Broederschap
het daden van Broederschap voortkomen, dit alleen de weg
op is ter bevrijding, het doeltreffende middel ter bereiking
and van een waarachtig~l/lenselike samenleving. En daarom
oor verlangen zij zelf sterk genoeg te mogen staan om uit
zag het hogere beginsel te leven en de kracht te bezitten,
ens alle Staatsdwang en Staatsmartelingen ten spijt, de
een militaire dienst ten einde toe te weigeren.
reel Naast hen en overal om hen heen voelen zij nu de
het grote kracht der zuivere erkenning, in de personen van
als hun ouders, van hun predikant, van voorgangers op
uw maatschappelik gebied, door wie zij in hun jonge jaren
en het Beginsel hebben horen prediken en in wie zij een
ren groot vertrouwen stellen. Deze allen geven hun gelijk
39