HomeJeugdopvoedingPagina 39

JPEG (Deze pagina), 517.47 KB

TIFF (Deze pagina), 3.73 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

sf
ä
lingsmogelikheid der jeugd in hoge mate belemmerd. ‘
De grote kracht der zuivere erkenning moge uit het l
volgende duidelik worden.
De Ieugd, meebrengend haar intuïtief idealisme, botst z
aan tegen de onwrikbare muur van de koude, harde
g realiteit. Er wordt nu iets anders van haar gevraagd
dan dromen, woorden, plannen. De nieuwe levensperiode
lj vraagt handelen, roept om de daad. En nu wil zij dus
ook handelen overeenkomstig de eisen haar door het
beginsel van Liefde en Broederschap gesteld. Een
alledaags maar een prinsipiëel voorbeeld. De Staat
, komt van de jonge mannen eisen, dat zij in militaire
dienst zullen gaan. Ze voelen dat oorlog en voor~
bereiding daartoe, militarisme, onverenigbaar is met
het beginsel van Liefde en Broederschap. Maar het
gebod van de overheid klinkt dwingend en wijst op
de zedelike verplichting die er bestaat om z'n vaderland
te verdedigen en om mee te werken, desnoods door
z'n leven te offeren, aan de handhaving van het gezag
en het onafhankelik voortbestaan van de Staat. Volgens
hen neemt echter de overheid, met dit te eisen een
standpunt in van Liefdeloosheid en Vijandschap, geheel
jij in strijd dus met het beginsel dat allerwege als het
;5j hoogste wordt gepredikt en ook door haar zelf als
gil, zodanig is erkend en aanvaard. Willen zij dus trouw
blijven aan het hoogste beginsel van Liefde en
Broederschap, dan dienen zij ongehoorzaam te wezen
38

ii