HomeJeugdopvoedingPagina 38

JPEG (Deze pagina), 499.49 KB

TIFF (Deze pagina), 3.69 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

huift I wolken, niet enkel doodgaan in de grond. Want wij
g, in i zijn hemel~mensen, op aarde levend. Wij zijn kinderen
mg; j des Geestes, die in het natuurlike een geestelik bestaan
Oud, hebben te voeren, door wie de scheppende kracht van
zfn E de Geest het natuurlike, overeenkomstig z'n eigen aard
g en ‘ en bestemming, heeft te richten, te ordenen en te
nen. heiligen.
Wanneer zó, door het proces der vergeesteliking de
zal f Idee in haar al~omvattende werkzaamheid niet enkel,
. de aangevoeld, maar ook begrepen gaat worden, niet
tem enkel zielik geschouwd maar ook geestelik verstaan f
en gaat worden, dan is het aanvankelike intuirief idealisme
Jare door de worsteling met de Levens­realiteit heen,
volgroeid tot een duurzaam geestelik idealisme. Dan eerst
.len, is de mens tot volwassenheid gerijpt, dan eerst is hij
: ze waarlik Mens geworden. Doch niet minder dan de
en natuurlike geboorte heeft hij de geestelike van node.
like
1eid Het kernpunt van Ieugdopvoeding is stellig gelegen
zen, in deze moeilike jaren der jeugd in haar periode van
botsing met de harde realiteit. Daarin toch wordt beslist
and de wèl~ of niet~uitgroei tot Mens. Er rust dus een zware
I taak op de Ouderen en de Voorgangers. Door het
als niet~ez·kennen van de Liefde~ en Broeclerschaps­eisen
uist in de realiteit des levens, sluit zij als 't ware de kansen
een I tot een normale levensontwikkeling voor het grootste
de deel buiten. In ieder geval wordt daardoordeontwikko
l 37