HomeJeugdopvoedingPagina 36

JPEG (Deze pagina), 474.44 KB

TIFF (Deze pagina), 3.69 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

E OE schoon vangt het leven der jongeren aan. Zij
H schrijden een Zonne~land tegemoet. Het is één
belofte van stralende overwinning. In het intuïtief
idealisme, hun leeftijd eigen, proeven zij aanstonds de
waarheid van het alom door de voorgangers gepredikte
en hooggehouden beginsel van Liefde en Broederschap.
ja, dáár heeft men z'n leven naar te richten en dan
zal het goed zijn.
Heel hun leven is een zang, is een lied, is een hymne
van toekomst­glorie, is een uitschatering van een
alles-tartend ]eugd~idealisme. Het is een heerlikheid hen
bezig te zien: met hun anthoesiasme, hun blijde lach,
hun ongetemde durf, hun onstuimige kracht en in de
mensen hun blank vertrouwen. Zij leven immers in de
periode der schone mogelikheden. Toch is hun idealisme
_ maar niet een vaag dromen op de vleugelen der fantasie.
Neen, het is gefundeerd op een intuitief schouwen van
een geestelike Werkelikheid, op een innerlik aanvoelen
van een ideële wereld met haar wetten van eeuwige
geldigheid.
Het glanst alles van poëzie. Hun geloof is het, dat
hun streven en werken ópbouwt tot een toren van
kracht. Want in hun idealen geloven zij, zoals een
mensekind dat zich jong voelt alleen geloven kan.
Maar het is het aanvankelike. Hun geloof moet nog
op de proef worden gesteld. Het moet eerst nog een
andere zijde van het leven leren kennen, scherp en
35