HomeJeugdopvoedingPagina 33

JPEG (Deze pagina), 507.27 KB

TIFF (Deze pagina), 3.73 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

alles dadelik uit te leven gevoegd kon zijn) als een
algemeen verschijnsel achterwege blijft, moet het wel
op de jeugd deze uitwerking hebben: dat het bij velen
ën twijfel doet ontstaan zowel aan de waarde van het
beginsel, als aan het besliste kwaad en het zedelik~
ongeoorloofde van het kapitalisme en militarisme.
Het niet­erkennen, dat het kapitalisme en militarisme
op grond van Liefde en Broederschap volstrekt moeten
Q worden afgewezen, leidt er eerst meestal toe, dat de
jeugd het er voor gaat houden, dat de ouderen zelf
niet veel geloven van hun eigen prediking van al die
l mooie en hoge beginselen. Hetgeen op den duur onwille~
keurig uitwerkt, dat de jeugd het met de inhoud van
die gelegenheids~prediking dus minder ernstig gaat nemen.
Dit werkt dan verzwakkend op haar houding tegenover
Q kapitalisme en militarisme. Steeds meerderen zullen zich
tevreden gaan stellen met de kwasi··bestrijding dezer
r; ,,ongewenste toestanden", zoals deze onder de auspiciën
van de burgermansanoraal plaats vindt.
ll In deze moeilike jaren der jeugd, dat zij op 't Leven,
maar niet minder het Leven op haar afstormt, waarbij
ll zij bijkans onder de problemen bedolven raakt, doet
J deze Leugen der Samenleving het Ongeloof komen in
haar gemoed, het Ongeloof in het Leven, in het volle
waar~l/Ienselike leven. Dat heeft zij te wijten aan dit
NIET­ERKENNEN van hetgeen om waarheidswille
.3 erkend moest worden.
32
ll
la